Kładka techniczna na moście "żelaznym"

Wracamy do tematu kładki technicznej na moście żelaznym i jej ostatnimi czasy „zamknięciu”.

Zapytaliśmy Urząd Miasta Wronki czy PKP Polskie Linie Kolejowe SA informowały o przyczynach zastosowania tak drastycznych kroków i ich argumentacji. Urząd jest zdumiony tak samo jak my.

Nie otrzymaliśmy żadnego pisma, żadnej informacji „w związku z zablokowaniem przejścia na moście żelaznym”.

Właścicielem kładki technicznej na moście kolejowym jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Ostatnie pismo w sprawie kładki Gmina Wronki otrzymała od PKP 13 lutego 2014 r. W rzeczonym piśmie poinformowano nas, że w dniu 30 stycznia 2014 r. ponownie zamontowane zostały tablice informujące o zakazie korzystania z kładki technologicznej przez osoby postronne (pojawiło się ostrzeżenie ze strony PKP, iż osoby nieuprawnione do korzystania z przejścia mogą zostać ukarane mandatem przez Straż Ochrony Kolei).

26 czerwca br. Gmina Wronki skierowała pismo do PKP Polskie Linie Kolejowe SA z prośbą o naprawę kładki. Zareagowaliśmy w ten sposób na fatalny stan desek na przejściu. Jesteśmy zdumieni, że właściciel kładki nie uznał za stosowne skonsultować z Gminą Wronki planów dotyczących przejścia.

Zażądamy wyjaśnień w tej sprawie.

Artur Hibner, inspektor ds. komunikacji społecznej

Niemniej jak widać po śladach przy świeżo spawanych i jak widać malowanych rurach, niektórzy stwierdzili, że nic im nie przeszkodzi w dotarciu na drugą stronę.

Nie polecamy jednak przechodzenia przez barierkę, ponieważ pomijając już fakt wykonywania takiego manewru na pewnej wysokości (przynajmniej w przypadku drugiego rzędu rur) jeżeli Straż Ochrony Kolei złapie kogoś przekraczającego rzekę, może to się skończyć mandatem. Mowa nawet o karze w wysokości 500 zł.