Komunikat PSSE w Szamotułach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach z dnia 25 lipca 2014 r. godz. 10.00 w sprawie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Chojnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach w związku z napływającymi od społeczeństwa zgłoszeniami dotyczącymi nieżytów żołądkowo-jelitowych u osób, które w dniach 19-20 lipca 2014 r. korzystały z miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Chojnie informuje, że podjęte zostały kroki mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W dniu 21 lipca 2014 r. administrator w/w miejsca – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach, dokonał poboru prób wody w zakresie parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Na chwilę obecną uzyskano od Przedsiębiorstwa informację, że liczba enterokoków (bakterii kałowych) nie przekracza dopuszczalnych norm określonych w Rozporządzeniu i oczekuje się na oficjalne potwierdzenie tych wyników.

W dniu wczorajszym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach dokonał kolejnego poboru prób wody mających na celu oznaczenie zawartości dodatkowych mikroorganizmów, ponadto przeprowadzona została kontrola sanitarna miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Chojnie oraz znajdujących się w jego obrębie placówek gastronomicznych. Czynności kontrolne nie wykazały uchybień mogących zagrażać zdrowiu ludzi. Wyniki badania wody pobranej w 24 lipca 2014 r. będą znane po 27 lipca 2014 r. Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Chojnie jest czynne, gdyż nie zostało tam na chwilę obecną zidentyfikowane ewentualne ognisko zakaźne a kontrola w/w miejsca wykluczyła występowanie sinic w wodzie.

Niniejszy komunikat obowiązuje do momentu wydania kolejnego komunikatu w w/w sprawie.