Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Od 22 lipca, na zlecenie Gminy Wronki, prowadzona jest przez firmę Ekostandard inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Dane zebrane podczas inwentaryzacji (odbywającej się na terenie całej gminy) wykorzystane zostaną do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Źródło: http://wronki.pl/Inwentaryzacja-wyrobow-zawierajacych-azbest,0,3312/

Informujemy więc, że pracownicy firmy Ekostandard mogą pojawiać się w naszej okolicy i pytać o azbest. Prawdopodobnie w terenie wykonywany będzie spis gospodarstw domowych, budynków wielorodzinnych, obiektów produkcyjnych i usługowych, gdzie stwierdzi się występowanie płyt azbestowo-cementowych.