Zmiana w organizacji ruchu

Jak informuje urząd miasta, czeka nas mała reorganizacja ruchu na terenie miasta.

Zmiany te dotyczą konkretnie 3 miejsc we Wronkach. W niektórych miejscach zostaną dodane nowe znaki, a w innych zastąpione.

Pierwszą zmianą jest montaż dodatkowych oznaczeń przejść dla pieszych na ul. Niepodległości. Będą to znaki D-6: Przejście dla pieszych.

Drugą zmianą jest dołożenie znaku B-36: zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ul. Podgórnej. Zmiana ta dotknie chyba najbardziej mieszkańców okolicznych domów. Może zakaz ten będzie łagodny jak ten przy ul. Zwycięzców? Tam zakaz obowiązuje tylko w dni robocze 07:00-17:00.

I kolejna, chyba najmniej dotkliwa zmiana: znak B-20: stop zostanie zastąpiony znakiem ostrzegawczym A-7: ustąp pierwszeństwa na końcu ul. Szkolnej. Powiedźmy sobie szczerze większość kierowców i tak lekce sobie ważyła ten „stop”.

Także przyłączamy się do proźby wystosowanej przez urząd miasta:

W związku ze zmianami prosimy mieszkańców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do nowych znaków drogowych.

Źródło: Wronki.pl