Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Od 8 maja zorganizowana zostanie objazdowa zbiórka odpadów wielogabarytowych, w tym elektroodpadów, z gospodarstw domowych na terenie miasta i gminy.


Do 5 maja przyjmowane będą w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta (nr tel.67 25 45 335), zapisy, podczas których należy podać:
– imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
– adres nieruchomości,
– numer telefonu kontaktowego,
– rodzaj oddawanego sprzętu.

Ważne:

– w dniu zbiórki należy zgłoszone odpady wystawić przed posesję,
– jeżeli z powodu liczby zgłoszeń niemożliwe będzie zorganizowanie odbioru w jednym dniu, firma telefonicznie wyznaczy dodatkowy termin.