Najbardziej rozległa gmina z 19 funkcjonariuszami Policji?

7 kwietnia w Szamotułach odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

W spotkaniu – na zaproszenie komendanta powiatowego policji w Szamotułach, Sławomira Dziupińskiego – uczestniczył m.in. burmistrz Mirosław Wieczór, a wraz z nim komendant Straży Miejskiej we Wronkach Paweł Mazurczak i dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Weronika Klimuntowska-Nawrocka.

Kierując się oczekiwaniami mieszkańców odnośnie bezpieczeństwa burmistrz pytał komendanta powiatowego o możliwość zwiększenia obsady wronieckiego komisariatu. Nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi.

W Komisariacie Policji we Wronkach od 1999 (czyli powstania powiatów) do 2013 roku stan etatowy spadł z 37 do 25 policjantów. Dziś faktycznie pracuje 19 funkcjonariuszy. W tym samym okresie w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach liczba etatów wzrosła z 90 do 121.

W przypadku najbardziej rozległej i uprzemysłowionej, a przy tym tak szybko się rozwijającej, gminy powiatu szamotulskiego (w dodatku z największym Zakładem karnym w Polsce) jest to tendencja niepokojąca. Z uwagi na funkcjonujące zakłady, ogromny przepływ ludzi, samochodów – notuje się dużą liczbę niebezpiecznych zdarzeń.

Obecnie w zespole patrolowo-interwencyjnym Komisariatu Policji we Wronkach brakuje aż 36 procent funkcjonariuszy. Z uwagi na braki w tym zespole zmniejsza się liczba policjantów w terenie. Jest też mniej patroli pełniących służbę ze Strażą Miejską (spadek o 35 procent).

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina Wronki wspiera Policję nie tylko poprzez wspólne patrole ze Strażą Miejską. W latach 2008-2014 wroniecki samorząd przekazał Policji 160 tys. zł (zakup radiowozów, doposażenie i remonty komisariatu).