Zebranie sprawozdawcze Zarządu Osiedla Zamość

Minionej soboty w Hotelu Olympic we Wronkach odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Osiedla Zamość.

Prócz mieszkańców Zamościa w zebraniu udział wzięli: burmistrz Mirosław Wieczór, radni Jerzy Śmiłowski i Tomasz Cyran oraz przedstawiciele Komisariatu Policji we Wronkach.

Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość Jacek Janicki. Na przewodniczącego zebrania wybrano członka ZOZ Jana Kwaśnego, na sekretarza Waldemara Andrzejewskiego.

Mieszkańcy pytali burmistrza o nurtujące ich sprawy – m.in.: gminne dopłaty za zmianę sposobu ogrzewania mieszkań z paliwa stałego na gaz lub olej opałowy, wywóz odpadów z posesji, dopłaty za wymianę pokrycia dachów z płyt azbestowych na inne. Burmistrz odpowiadał na te i inne pytania mieszkańców. Nawiązał także do planowanego remontu ul. Myśliwskiej od skrzyżowania z ul. Gajową w kierunku Szklarni.

Mieszkańcy zwrócili się do przedstawicieli policji o częstsze kontrole prędkości pojazdów poruszających się ul. Myśliwską oraz patrolowanie wału nad Wartą w celu wyeliminowania aktów wandalizmu.

Następnie przewodniczący ZOZ Jacek Janicki przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności zarządu osiedla za 2013 r. Nikt nie miał uwag i pytań do sprawozdania. Za udzieleniem absolutorium zarządowi osiedla głosowali wszyscy zgromadzeni. Następnie przewodniczący zebrania Jan Kwaśny przedstawił zebranym propozycje zmian w budżecie Osiedla Zamość w 2014 r.

Na zebraniu uchwalono, że sfinansowane lub dofinansowane z budżetu Osiedla Zamość będą m.in.: adaptacja w okresie zimowym istniejącego boiska do gry w kosza na lodowisko, budowa chodnika z przejściem przez ulicę Myśliwską i ul. Rolną do przystanku autobusowego (dla dzieci oczekujących na autobus), zakup wiaty przystanku autobusowego przy ul. Gajowej, zorganizowanie imprez z okazji Dnia Dziecka oraz zakończenia wakacji, wykonanie konstrukcji i montaż planu miasta.

Galeria zdjęć:

Zebranie ZOZ 15.03.2014

Tekst: Jan Kwaśny
Zdjęcia: Mateusz Radziwoniuk