Ankieta dot. oceny realizacji głównych zadań powiatu szamotulskiego

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Szamotułach przystąpiło do prac związanych z opracowaniem strategii rozwoju szamotulskiego powiatu. Chcąc zasięgnąć Państwa – Mieszkańców Powiatu Szamotulskiego – opinii na temat istotnych kwestii dotyczących kierunków przyszłego rozwoju powiatu, zachęcam do wypowiadania się poprzez wypełnienie załączonej ankiety. Szamotulski samorząd dąży do wypracowania takich rozwiązań, które będą uwzględniały Państwa potrzeby.

Ostateczny dokument może zawierać większość zgłoszonych potrzeb, bądź też tylko niewielką ich część – wszystko zależeć będzie od posiadanego przez powiat budżetu w kolejnych latach, uwarunkowań prawnych i realnych możliwości realizacji zadań. Jednak zapewniam, że Państwa sugestie stanowią istotny głos doradczy, na podstawie którego samorząd wypracuje właściwą ścieżkę działania na kolejne lata.

Wiedza, którą Państwo posiadacie, jest dla nas ważna, dlatego też zapraszam do konsultacji.

Paweł Kowzan
Starosta Szamotulski

Wypełnij ankietę