Nie przycinka a wycinka

Parę dni temu, a dokładniej 8 lutego na naszym profilu Facebookowym umieściliśmy zdjęcie z prac przy drzewach na ul. Poznańskiej. Nie spodziewaliśmy się lawiny komentarzy jaką wywoła to ujęcie.

Głównym zarzutem komentujących było to, że to nie jest pielęgnacja drzew a ich okaleczanie. Jak się okazało niektóre drzewa zostaną zupełnie wycięte. Dlaczego? Odpowiada Ratusz.

W jaki sposób właściciel gruntu przed Pastorówką – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, uzasadnił swoją prośbę o zezwolenie na wycięcie jednego z drzew oraz skrócenie gałęzi dwóch innych? Na naszej stronie facebookowej pojawiły się negatywne komentarze po działaniach OSP Wronki. Czy skrócone o gałęzie dwa drzewa, będą w jakiś sposób pielęgnowane, aby drzewa mogły rosnąć dalej?

31 października 2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki wpłynął wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej dotyczący wycinki klonu rosnącego koło „pastorówki”. Wnioskodawca uzasadniał ,że drzewo to jest uszkodzone i zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na ternie działki. Parafia wniosła też o przycinkę gałęzi dwóch pozostałych klonów ze względu na niebezpieczeństwo dla przechodniów i pokrycia dachowego.

Podczas oględzin w terenie 22 listopada 2013 r. nasz urzędnik stwierdził, że klon wskazany do usunięcia „rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego oraz ul. Poznańskiej, będącej jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych miasta.

Ze względu na silne wypróchnienie pnia istnieje obawa, że drzewo ulegnie złamaniu, co mogłoby pociągnąć za sobą straty materialne oraz być przyczyną wypadku”. 26 listopada 2013 r. zostało wydane zezwolenie na usunięcie wspomnianego klonu „w terminie do 30 kwietnia 2014 r.”. Naliczona została też stosowna opłata i wyznaczony termin posadzenia drzewa w zamian do 30 września 2014 r.

Wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, który wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Wronki, nie obejmował wycinki innych drzew (poza klonem o obwodzie pnia 230 cm).
Nadmieniam, że na przycięcie gałęzi drzew nie trzeba mieć zezwolenia Burmistrza.

Dwa drzewa „skrócone o gałęzie”, o których pisze Redakcja, rosną na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Zatem do właściciela nieruchomości należy skierować pytanie, czy drzewa „będą w jakiś sposób pielęgnowane, aby mogły rosnąć dalej?”