Wronieckie muzeum ma już 20 lat

W niedzielę odbyły się obchody 20-lecia Muzeum Ziemi Wronieckiej. Na tę okazję, w sali wystaw czasowych przygotowano specjalną ekspozycję. Zgromadzeni goście wysłuchali słowa podziękowania od dyrektor muzeum, a goście zaśpiewali gromkie „sto lat”.

Muzeum, 20 lat skończyło tak naprawdę w listopadzie zeszłego roku, ale przez natłok pracy, zdecydowano się przenieść uroczystości na minioną niedzielę. Goście mogli obejrzeć specjalną wystawę z najciekawszymi obiektami znajdującymi się w zbiorach muzeum. Zgromadzeni mogli także wysłuchać koncertu Wojciecha Winiarskiego. Głos zabrali: starosta Paweł Kowzan, dyrektor WOK-u Michał Poniewski, burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór, kierownik Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Grażyna Cybulska-Sitek. Na koniec odpalono świeczki na torcie, a przy tym zaśpiewano „sto lat!”.

W specjalnym biuletynie wydanym na tę okazję możemy przeczytać zatytułowanym „20 lat Muzeum Ziemi Wronieckiej”, przygotowanym przez Piotra Pojaska oraz Darię Wajdeman-Waszyńską, możemy przeczytać:
Minęła właśnie rocznica 20-lecia istnienie muzeum we Wronkach. Przy tej okazji, na myśl przychodzą wszystkie osoby i instytucje, które przyczyniły się do utworzenia tej placówki. Szczególne podziękowania składam na ręce Panów Mariana Radomskiego i Bogdana Tomczaka, przede wszystkim za inicjatywę, pełne poświęcenia oddanie, za ofiarowanie każdej wolnej chwili, aby muzeum w mieście mogło zaistnieć. Ukłon składam również pod adresem wszystkich darczyńców oraz osób użyczających obiekty w depozyt. Do tego szanownego grona należy imponująca liczba 562 osób prywatnych, instytucji i firm. Wronieckie muzeum trwale wpisuje się w kulturalny krajobraz Wronek poprzez organizacje wystaw, spotkań z wyjątkowymi ludźmi, a także ucząc historii i przywiązania do naszej „Małej Ojczyzny”.

Muzeum gromadzi i chroni dla przyszłych pokoleń obiekty dziedzictwa kulturowego. Przed nami jeszcze wiele pracy. Dziewiętnastowieczny spichlerz, w którym mieści się placówka, wymaga stałej pielęgnacji, a opieki wymagają również obecne jak i przyszłe eksponaty muzealne. Do kolejnych podejmowanych działań należeć będzie ochrona zabytkowej substancji budynku oraz nowoczesne wyposażenie sal muzealnych. W tym miejscu składam podziękowanie na ręce wszystkich byłych i obecnych pracowników muzeum, którym życzę sukcesów zawodowych i realizacji zamierzonych działań, a także dziękuje za przygotowanie niniejszej publikacji.

W imieniu własnym i pracowników pragnę zaprosić Państwa do zapoznania się ze skarbnicą wronieckiej historii. Rok 1979 był dla Wronek, pod pewnym względem, rokiem przełomowym. W miesiącu październiku grupa regionalistów, przy wsparciu społeczności lokalnej, postanowiła uczcić rocznicę 700-lecia miasta. Pasjonaci, zrzeszeni pod nazwą Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, któremu początek dali Marian Radomski, Maria Stryczyńska (była właścicielka Apteki pod Orłem) i Czesław Grot (autor monografii Wronek) przygotowali na tę uroczystość dwie wystawy. Pierwsza odbyła się w świetlicy Zakładu Karnego. Zaprezentowano na niej zbiory myśliwych oraz dorobek wronieckich zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. Druga miała miejsce w świetlicy Spółdzielni Pracy Postęp, gdzie wystawiono zbiory związane z historią miasta. Ekspozycja ta, zatytułowana „Wronki wczoraj i dziś”, prezentowała przede wszystkim rodzinne pamiątki mieszkańców Wronek i okolic. Obejrzeć można było m.in. sztandary organizacji, pochodzące z różnych okresów dokumenty, odznaczenia, mapy, fotografie itd. Apteka „Pod Orłem” udostępniła zbiór dawnych narzędzi farmaceutycznych, a swój dorobek zaprezentowali lokalni artyści. Wystawiono prace m.in. Witolda Koniecznego, Tomasza Siwińskiego, Zofii Sobeckiej, Stanisława Zgaińskiego, Bronisława Mackiewicza. Pojawiło się też wiele dawnych przedmiotów codziennego użytku.”

W tym samym biuletynie, dyrektor Daria Wajdeman-Waszyńska pokrótce opisuje bogatą historię wronieckiego muzeum:
Rok 1979 był dla Wronek, pod pewnym względem, rokiem przełomowym. W miesiącu październiku grupa regionalistów, przy wsparciu społeczności lokalnej, postanowiła uczcić rocznicę 700-lecia miasta. Pasjonaci, zrzeszeni pod nazwą Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, któremu początek dali Marian Radomski, Maria Stryczyńska (była właścicielka Apteki pod Orłem) i Czesław Grot (autor monografii Wronek) przygotowali na tę uroczystość dwie wystawy (…) Obie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ponadto, wiele osób zadeklarowało przekazanie swoich zbiorów w celu utworzenia stałej ekspozycji muzealnej. Było to dla organizatorów zachętą i motorem do dalszego działania. Na spotkaniu Zarządu TMZW podjęto temat utworzenia muzeum we Wronkach. Zgodnie z sugestią Eligiusza Grupińskiego na siedzibę muzeum wybrano budynek dawnego spichlerza, którego cennym atutem była lokalizacja w centrum miasta. Poważnym utrudnieniem był stan budynku. Oficjalne pismo do władz miasta w tej sprawie wystosowano w 1981. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, jednak zły stan budynku, brak funduszy i dostępnych materiałów, miały znaczny wpływ na przebieg prac. Nad organizacją działań remontowych w kolejnych latach czuwał prezes TMZW Bogdan Tomczak. Pozyskiwaniem eksponatów do muzeum zajmowali się głównie Marian Radomski i Maria Stryczyńska. W 1985 budynek został wpisany do rejestru zabytków. W 1896 postanowiono, że w budynku siedzibę będzie miała również Biblioteka MiG Wronki. O 1992 remont muzeum prowadzony był w ramach inwestycji WOK-u. W sierpniu 1993, po 12 latach prac, remont obiektu został zakończony. Otwarcie muzeum nastąpiło 27 listopada 1993 roku


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii