Nowy sołtys Głuchowa

W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Głuchowa Czesława Judka w ubiegły czwartek odbyły się wybory nowego gospodarza wioski.

Nowym sołtysem Głuchowa został Zbigniew Kozłowski. Głosowało na niego 31 z 41 uczestników zebrania wiejskiego.
Czwartkowe spotkanie w Głuchowie było okazją do złożenia podziękowań za współpracę przez burmistrza Mirosława Wieczora.