Konkurs wiedzy o ziemi wronieckiej [GALERIA]

Pierwszy etap wewnątrzszkolny zakończył się na przełomie listopada i grudnia 2013. Z każdej szkoły, która zgłosiła się do konkursu, wyłonione zostały grupy trzyosobowe, a każda z grup miała swojego nauczyciela prowadzącego. Zgłoszone zespoły przybyły z większymi lub mniejszymi zastępami kibiców do Gimnazjum im. Z. Herberta we Wronkach.

Pierwszy etap wewnątrzszkolny zakończył się na przełomie listopada i grudnia 2013r. Z każdej szkoły, która zgłosiła się do Konkursu wyłonione zostały grupy trzyosobowe, a każda z grup miała swojego nauczyciela prowadzącego (tj. Szkoła Podstawowa w Chojnie – opiekunowie: p. Agnieszka Banach – Biedziak, p. Katarzyna Machnicka , Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – opiekun: p. Jolanta Chyra, Szkoła Podstawowa przy ZS w Biezdrowie – opiekunowie: p. Anna Ćwiertnia, p. Iwona Gajda – Dąbek, Szkoła Podstawowa nr1 we Wronkach – opiekun: p. Elżbieta Stachowiak, Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach – opiekun: p. Maria Ignaszczak, Gimnazjum przy ZS nr1 – opiekun: p. Lidia Grzebyta, Gimnazjum im.Z.Herberta – opiekunowie: p. Marieta Mikołajczak, p. Marcin Wilk, Liceum przy ZS nr1 we Wronkach – opiekun: p. Lidia Grzebyta oraz Liceum przy ZS nr2 we Wronkach – opiekun: p. Agnieszka Sobkowiak).

Zgłoszone zespoły przybyły z większymi lub mniejszymi zastępami kibiców do Gimnazjum im. Z. Herberta we Wronkach. W dniu Finału Konkursu Wiedzy o Ziemi Wronieckiej (24 stycznia 2014r.) odbywały się również w Gimazjum Obchody 69 rocznicy wyzwolenia Wronek. Po oficjalnym otwarciu obchodów zespoły finałowe przeszły do Auli Gimnazjum (pozostali uczniowie rywalizowali w konkursach: plastycznym, sprawnościowym dla „Małych Wron”, na trasę turystyczną oraz wiedzy o Wronkach).

Finał przebiegał kolejno wg kategorii wiekowych: Szkoły Podstawowe (klasy 4 – 6), Gimnazja oraz Szkoły Ponadgimnazjalne. Najmłodsze grupy rywalizowały najdłużej, gdyż startowało aż 5 zespołów, natomiast ze względów praktycznych grupy gimnazjalne i ponadgimnazjalne walczyły w tym samym czasie. Wszystkie drużyny dość gładko przeszły przez 12 pytań z zakresu historii i zabytków, przemian społecznych, politycznych, gospodarczych, przyrody, polityki, biografii znanych wronczan; wyniki końcowe różniły się zazwyczaj jednym punktem. Najwięcej trudności, wszystkim uczniom, sprawiały 2 ostatnie zadania: co znajduje się na starych pocztówkach z Wronek. Nie zabrakło oczywiście sporów młodych finalistów co do opinii Komisji Konkursowej (w składzie: Wiesław Michalak – regionalista, Daria Wajdeman–Waszyńska – Kierownik Muzeum Ziemi Wronieckiej, Michał Poniewski – Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury), poprawności odpowiedzi oraz słuszności wygranej rywala.

W poszczególnych kategoriach I miejsce zdobyli: Szkoły Podstawowe – Alicja Kaczmarek, Anna Biedziak, Zofia Kujawa ze Szkoły Podstawowej w Chojnie, Gimnazja – Bartosz Babik, Patryk Wójtowicz, Adam Salski z Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 we Wronkach oraz Szkoły Ponadgimnazjalne – Julia Maciejewska, Maria Sobek, Milena Gromadzińska z Liceum Ogólnokształcącego przy ZS nr 1 we Wronkach. Laureaci I miejsc otrzymali nagrody w postaci tabletów Alcatel One Touch Evo 7.

Zwycięzca może być tylko jeden, jednak wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat rodzimej ziemi wronieckiej, co świadczyło o ich (oraz nauczycieli prowadzących) zaangażowaniu w przygotowania do Konkursu. Pozwala to myśleć, iż wśród młodych pokoleń tożsamość regionalna, mniej lub bardziej świadomie, istnieje i jej poczucie będzie kształtowane w następnych generacjach.

Katarzyna Sobańska – Wroniecki Ośrodek Kultury


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii