Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W czasie ostatniej sesji radni podjęli uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań gminy. W celu realizacji wspomnianych zadań władze samorządowe powołują Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– Codzienne obserwacje, a także doniesienia prasowe i telewizyjne pokazują, że u źródeł wielu tragicznych zdarzeń poruszających opinię publiczną znajduje się alkohol. – mówi przewodniczący GKRPA we Wronkach, Wojciech Waroś. – Picie alkoholu oraz jego nadużywanie powoduje różne szkody społeczne, zdrowotne, ekonomiczne; zarówno te wymierne (interwencje odpowiednich służb, wypadki drogowe, przestępczość, konieczność opieki zdrowotnej), jak i te niewymierne (cierpienie i ból najbliższych). Na szkody związane z alkoholem narażony jest każdy człowiek, niezależnie od tego, czy pije alkohol, czy nie.

Czytaj więcej na stronie wronki.pl