Spotkanie z Poezją Stanisławy Łowińskiej i Joanny Roszak