Kładka gotowa za rok

Wczoraj podpisano umowę pomiędzy Gminą Wronki a spółką Eurovia Polska z Bielan Wrocławskich na „budowę kładki dla pieszych wraz z infrastrukturą na rzece Warcie”.

Inwestycja kosztować będzie 6 143 850 zł. Roboty mają zakończyć się do 15 listopada 2014 r.

Przez okres zimowy wykonawca będzie prowadził prace przygotowawcze i warsztatowe – związane z wykonaniem odpowiednich elementów konstrukcyjnych poza Wronkami. Roboty budowlane ruszą wiosną przyszłego roku. Późną jesienią 2014 r. – tak oczekiwane przez wielu mieszkańców nie tylko Zamościa – ułatwienie komunikacyjne powinno już funkcjonować.

Kładka we Wronkach

Jak informuje burmistrz Mirosław Wieczór – gminna kładka na Warcie jest tylko jednym z etapów poprawy bezpieczeństwa drogowego.
Po stronie samorządu wojewódzkiego obecnie trwają prace zmierzające do budowy obwodnicy Wronek wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi i z mostem na Warcie. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął przetarg na koncepcję budowy obwodnicy Wronek łącznie z wszystkimi pozwoleniami środowiskowymi. W drugim półroczu 2014 r. będzie znany jej dokładny przebieg.
W przypadku powiatowej ulicy Mickiewicza Gmina Wronki nieustannie zabiega u właściciela tej drogi (powiatu szamotulskiego) o kompleksową modernizację i poprawę bezpieczeństwa (m.in. rondo koło mostu).