Zmiana deklaracji warunkiem uzyskania zniżki

Z dniem 1 listopada wchodzi w życie uchwała w sprawie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Jak wiadomo – opłata dla piątej i kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi tylko 1 zł (a nie 10 zł). Obniżka tyczy tylko tych gospodarstw domowych, w których odpady zbierane są w sposób selektywny.

Osoby, które deklarowały, że nieruchomość zamieszkuje pięć i więcej osób oraz prowadzona jest zbiórka selektywna, muszą zmienić deklarację (w celu ponownego obliczenia wysokości miesięcznej opłaty). Nową deklarację do Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach winny też złożyć osoby chcące skorzystać ze zniżek – np. sześcioosobowa rodzina do tej pory nie segregująca odpadów.

Do gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez pięć i więcej osób (prowadzących zbiórkę selektywną) urząd wyśle w tej sprawie pisma. W razie pytań można kontaktować się telefonicznie pod numerem /67/ 25-45-321, lub mailowo: [email protected]