Zawyją syreny – ćwiczenia systemu alarmowania

Dziś rano, prawdopodobnie między godziną 10, a 11 we Wronkach zawyją syreny alarmowe. Tego dnia przeprowadzony zostanie trening zgrywający System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (SWOiA) o zagrożeniach na terenie całej Polski. Celem ćwiczenia będzie doskonalenie procedur działania oraz przepływu informacji pomiędzy inspekcjami i strażami oraz administracją rządową i samorządową.

Dziś w wielu polskich miastach zawyją syreny alarmowe. Będą to ćwiczenia zlecone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013/8/2013, w dniu 23.10.2013 r. Minister przeprowadzi trening zgrywający System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (SWOiA) o zagrożeniach na terenie całej Polski.
W treningu będą zaangażowane wszystkie służby, inspekcje i instytucje wchodzące w skład Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania.

Celem ćwiczenia będzie doskonalenie procedur działania oraz przepływu informacji pomiędzy inspekcjami i strażami oraz administracją rządową i samorządową. Ponadto celem treningu będzie zgrywanie elementów wchodzących w skład SWOiA na poziomie wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego i miejskich centrów zarządzania kryzysowego).

W ramach treningu zostaną uruchomione akustyczny podsystem ostrzegania – syreny celem przekazania akustycznego sygnału „ogłoszenie alarmu” oraz „odwołanie alarmu”. W związku z tym dwukrotnie zostanie uruchomiony sygnał alarmowy określający alarm powietrzny. Będzie to trzyminutowy modulowany dźwięk. Natomiast odwołanie alarmu nastąpi przez trzyminutowy sygnał ciągły.