Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Zamość 12.10.2013