Kandydat na radnego – Jerzy Śmiłowski

Jako Radny Miasta i Gminy Wronki zamierzam:
– słuchać mieszkańców i reagować na ich bieżące wnioski i potrzeby,
– współpracować ze wszystkimi organizacjami społecznymi, kulturalnymi i oświatowymi działającymi na terenie miasta i gminy Wronki,
– monitorować kontynuowanie rozbudowy kanalizacji wodno-ściekowej na terenie miasta gminy Wronki,
– wspierać inicjatywy zmierzające do budowy obwodnicy Wronek,
– doprowadzić do budowy kładki przez rzekę Wartę,
– wspierać inicjatywy mające na celu budowę nowych lub poprawę stanu technicznego istniejących dróg i chodników w mieście i gminie Wronki,
– rozpatrywać wnioski instytucji odpowiedzialnych za poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ( Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska),
– monitorować sprawną i celową służbę opieki zdrowotnej we Wronkach,
– dbać o rozwój instytucji i sekcji oświaty i kultury działających na terenie miasta i gminy Wronki.