Cała Polska Czyta Dzieciom

Dnia 10 czerwca Biblioteka Publiczna wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 włączyła się w akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Dla licznie zgromadzonych uczniów z najmłodszych klas czytali wiceburmistrz Pan Robert Dorna, dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury Pan Michał Poniewski oraz radny Pan Bartosz Roszak.

Panowie przeczytali dzieciom wiersze Juliana Tuwima pt: Lokomotywa, Rzepka, Słoń Trąbalski, W aeroplanie, O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci, Okulary, Dwa Michały i Bambo.
Dzieci chętnie słuchały, nagrodziły czytających gromkimi brawami oraz wręczyły laurki i kwiaty.