Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów

W ramach jednej miesięcznej opłaty (10 zł od osoby za odpady posegregowane i 18 zł – za nieposegregowane) odbierana będzie dowolna ilość odpadów. Zaczną przy tym obowiązywać zasady prawidłowej segregacji polegające na tym, by z wszystkich odpadów powstających w gospodarstwie domowym wyselekcjonować: plastik i metal, makulaturę, szkło i odpady zielone. Pozostałe odpady będą trafiać do pojemnika na „odpady zmieszane”.

W związku ze zmianą przepisów gmina Wronki ogłosiła przetarg na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych.
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wronki i z gniazd („dzwonów”) do selektywnej zbiórki, a także wyposażenie mieszkańców w worki. Wykonawca musi zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz organicznie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Termin składania ofert mija 12 czerwca. Wykonawca powinien być wyłoniony do końca czerwca. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami pod tym adresem

.