O modernizacji linii kolejowej we Wronkach

Komisje zaopiniowały pozytywnie likwidację przejazdu kolejowego na „Trynce” we Wronkach pod warunkiem wybudowania przez PKP przejazdu alternatywnego pod mostem kolejowym na Warcie i połączenia go drogą asfaltową (szerokości 5 m) z ulicą Nadwarciańską i dalej koło oczyszczalni ścieków na Zamościu do ul. Nadbrzeżnej, a z drugiej strony wzdłuż torów do ul. Nadbrzeżnej po stronie „Trynki”. Radni wnieśli również o poszerzenie wiaduktu kolejowego nad ul. Powstańców Wlkp., co umożliwi przeprowadzenie pod nim dwukierunkowej jezdni i wybudowanie chodników.

Ponadto komisje wnioskowały do PKP o: przebudowę przejazdu na ul. Poznańskiej w technologii, która pozwoli na zmniejszenie poziom hałasu w trakcie przejazdu samochodów osobowych i ciężarowych; wydłużenie projektowanego przejścia podziemnego od peronu 2 do ulicy Towarowej.

W uzasadnieniu radni podali, że „Gmina Wronki planuje wybudowanie przy ul. Towarowej naprzeciwko dworca parkingu samochodowego dla osób korzystających z usług transportowych PKP. Często się zdarza bowiem, że z powodu zamkniętego głównego przejazdu kolejowego we Wronkach na ul. Poznańskiej, wiele osób nie mogło dotrzeć na czas do dworca i zdążyć na pociąg z południowej części miasta i gminy. Dla przypomnienia podajemy, że z usług PKP we Wronkach korzysta dziennie około 1500 osób. Dlatego sprawa parkingów i dojścia z nich na peron jest bardzo istotna dla całego wronieckiego regionu, jak również dla gmin sąsiednich”.

Opinię powzięto w odpowiedzi na pismo, jakie skierował Grzegorz Zasadzki, kierownik kontraktu „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań – Szczecin” z Centrum Realizacji Inwestycji, Oddział Szczecin.

Źródło: Wronki.pl