Co dalej z płotem PKP przy ul. Dworcowej?

Odczytano ostatnie pismo PKP, które wpłynęło 13 maja br. do Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach: „w odniesieniu do kwestii ogrodzenia wzdłuż ul. Dworcowej informuję, że istnieje możliwość jego wyburzenia, ale nie posiadamy środków na postawienie nowego płotu. W najbliższym czasie podjęte zostaną działania celem wyburzenia przedmiotowego ogrodzenia”.
Skarbnik gminy Agnieszka Szulczyk wyjaśniła, że gmina nie może dofinansowywać PKP w celu budowy płotu (znajdującego się na terenie PKP).

Burmistrz Mirosław Wieczór od dłuższego czasu interweniuje w PKP w sprawie zdewastowanego płotu należącego do kolei. Pierwsze spotkanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki z przedstawicielami PKP m.in. na temat wspomnianego problemu odbyło się 23 marca 2010 r.

19 kwietnia 2013 r. ponowiona została prośba o likwidację istniejącego betonowego ogrodzenia, gmina sugerowała PKP usytuowanie w jego miejsce nowego.

Źródło: Wronki.pl