Szkolenie dla członków "Jesteśmy razem"

Tematami szkolenia były: wizerunek stowarzyszenia, promocja oraz współpraca z innymi podmiotami – organizacjami pozarządowymi. Należy podkreślić, iż członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”, pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych uczestniczyli także w styczniowych szkoleniach, co oprócz przyswojenia sobie wiedzy z pewnych zagadnień m.in. prawnych, zaowocowało pośrednio propozycją udziału w Projekcie „Szansa dla Ciebie”. Projekt oprócz wyjazdowego szkolenia w Tleniu „Perła Borów” obejmuje kursy zawodowe – do wyboru:
a) fakturowanie z obsługą klienta i kasa fiskalnych,
b) pracownik administracyjno-biurowy,
c) pracownik ochrony fizyczny bez licencji,
d) pracownik utrzymania czystości,
e) opiekun osoby starszej.

Powyższy projekt w dalszej kolejności daje możliwość półrocznych stażów. Szkolenie i pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności zawodowych wpisuje się doskonale w działalność statutową stowarzyszenia, ponieważ jak podkreślają członkowie organizacji – pragną oni nie tylko mile wspólnie spędzać czas, ale także wykorzystać różne możliwości, jakie daje stowarzyszenie, aby aktywnie uczestniczyć w głównych nurtach życia społecznego i zawodowego.