Konkurs fotograficzny i zbiórka karmy dla kotów

KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. „MÓJ PRZYJACIEL KOT”

Konkurs organizowany jest dla opiekunów kotów. Zachęcamy wszystkich – dzieci, młodzież, osoby dorosłe (nie ma ograniczeń wiekowych) do przesyłania zdjęć swoich kotów na adres e-mail:[email protected]

Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę konkursową (jedno zdjęcie).

Prosimy podać imię, wiek i płeć kota oraz imię i nazwisko autora zdjęcia, a także adres e-mail zgłaszającego.

Konkurs trwa od 05.02.2013r. do 17.02.2013r. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie przez jury.

Autorzy 5 najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe. Najlepsze fotografie zostaną także zamieszczone na stronie wronieckiego oddziału TOZ-u www.wronki.toz.pl a także na naszym profilu na Facebooku.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w związku z jego organizacją i publikacją prac.

Decyzja jury powołanego przez organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

ZBIÓRKA KARMY DLA KOTÓW

Z okazji Dnia Kota prosimy również wszystkie szkoły, którym nie jest obojętny trudny los kotów bezdomnych i wolno żyjących o zorganizowanie zbiórki kociej karmy (mokra-puszki i sucha karma) i przekazanie jej do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we Wronkach do dnia 28.02.2013r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru karmy pod nr tel. 603 255 675.

Pod opieką TOZ-u we Wronkach cały czas przebywa ok. 120 kotów wolno żyjących, które szczególnie w okresie zimy wymagają regularnego dokarmiania. Dzięki takim akcjom dzieci i młodzież uczy się szacunku do zwierząt i kształtuje pozytywne postawy, poprawia się także trudny koci los.

Szkoły, które przeprowadzą zbiórkę karmy otrzymają specjalne podziękowania od TOZ O/Wronki.