Kaszyński odchodzi

Na środowej sesji Rady Miasta i Gminy Wronki Przewodniczący Ryszard Firlet poinformował, że w dniu 26 lutego do Biura Rady wpłynęła rezygnacja z wykonywania mandatu Radnego przez pana Wojciecha
Kaszyńskiego.

Swoją decyzję pan Wojciech Kaszyński motywuje stanem zdrowia niepozwalającym na rzetelne wykonywanie mandatu Radnego. Według prawa, w ciągu trzech miesięcy muszą odbyć się wybory uzupełniające. Kaszyński został wybrany radnym w okręgu: os. Zamość, os. Słowackiego i os. Borek. Na sesji Wojciech Kaszyński był nieobecny.