Jak spędzano ferie poza Wronkami?

W dniu 25 stycznia odbył się balik dla dzieci podsumowujący okres wakacji. W sportowe współzawodnictwo chętnie włączali się dorośli. Babcie i dziadkowie rywalizowali w grze w tenis czy meczach badmintona z takim zaangażowaniem nie mniejszym niż ich wnuki.

Licznie przybyłe dzieci, mamy, babcie, mogły wziąć udział w programie przygotowanym przez panią Wioletę Gumną. Wspaniałą atrakcją była obecność mikołajów i klauna, którzy rozdawali dzieciom słodkości i baloniki, ufundowane przez Bank Spółdzielczy Wronki.

Na zakończenie baliku, dzieci, zwycięzcy poszczególnych konkurencji sportowych i konkursów prowadzonych w trakcie wakacji otrzymały upominki. Sołtys i Rada Sołecka, dziękują za wsparcie Burmistrzowi i wszystkim, którzy wzięli udział w przeprowadzeniu i przygotowaniu zajęć i baliku.

Dnia 13 stycznia 2013r. odbył się balik przebierańców. Do sali wiejskiej w Kłodzisku przybyły licznie dzieci z obu sołectw. Tańce i zabawy prowadzili Lucyna i Mariusz Makówka. W zabawę włączyli się rodzice. Miłą niespodzianką było pojawienie się GWIAZDORA. Balik wspomógł Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz Państwo Sabina i Kazimierz Piechowiakowie.

W następną sobotę, 19 stycznia, w sali wiejskiej w Kłodzisku odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Rady Sołeckie , Sołtysów oraz społeczność lokalną Kłodziska i Pakawia.

Kolejne spotkanie dla dzieci odbyło się natomiast 22 stycznia, również w sali wiejskiej, gdzie warsztaty plastyczne prowadził pan Roman Cichy z Wronieckiego Ośrodka Kultury. Pomocą służyła również Lucyna Makówka. Licznie przybyłe dzieci mogły wykazać się zdolnościami plastycznymi. Wykonywały one między innymi laurki dla dziadków.

Dwa dni później zorganizowane zostały warsztaty kulinarne dla dzieci, prowadzone przez panią Lucynę Makówka. Dzieci samodzielnie wykonały ciasteczka, po czym oddały się przyjemnej degustacji. Pomoc w organizacji warsztatów udzielił Wroniecki Ośrodek Kultury.

Tekst i zdjęcia – Wronki.pl