Awaria sygnalizacji na "starych światłach"

Właścicielem drogi przy której doszło do awarii sygnalizacji jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który po zgłoszeniu awarii przez wroniecki magistrat rozpoczął procedurę zakupu nowego sterownika do sygnalizacji świetlnej.

Nie wiadomo jak długo będziemy musieli czekać, aż WZDW dokona niezbędnych napraw. Procedura zakupu wymaganej części urządzenia trwa około dwóch tygodni. Pytanie nasuwa się teraz jedno. Dwa tygodnie od zgłoszenia awarii przez miasto czy dwa tygodnie od momentu rozpoczęcia procedury zakupu… a może 14 dni od otrzymania sterownika przez zarządcę drogi?

Przypomnijmy, że gdy ostatni raz sygnalizacja na „starych światłach” uległa awarii doszło w tym miejscu do potrącenia rowerzysty przez samochód w wyniku czego ranny został właśnie cyklista.

Niedawno awarii uległa też nasza druga sygnalizacja świetlna. O ile wtedy ruch drogowy był znacznie płynniejszy tak teraz czasem można dostać białej gorączki…