Amica najlepiej od piętnastu lat!

Ostatnie sesje wydłużyły świetną passę producenta AGD. Kurs ustanowił kolejny szczyt fali zwyżkowej trwającej od jesieni. W ujęciu bardziej długoterminowej trend wzrostowy nie ogranicza się zresztą do owej fali. Początek korzystnego trendu można datować na październik 2011 r. Wszystko to sprawia, że ostatnie wydarzenia na wykresie mają także znaczenie długoterminowe. Ustawione w minionym tygodniu nowe tegoroczne szczyty to zarazem poziomy najwyższe od prawie piętnastu lat! Mało która spółka na GPW może się pochwalić tak imponującymi osiągnięciami.


Źródło: http://automatykab2b.pl

W krótkim horyzoncie czasowym wsparciem dla akcji jest linia trendu wybiegająca z lokalnego dołka z października ub.r. Ponieważ jest ona dość ostro nachylona, stosunkowo łatwo może dojść do jej przebicia. Byłoby to ostrzeżenie przed spowolnieniem tempa zwyżki, ale jeszcze niekoniecznie sygnał definitywnego końca trendu. W przeszłości proces odwracania się tendencji na spadkową miał charakter stopniowy. Na razie trwa dobra passa.

Źródło: Parkiet

Tomasz Hońdo, dziennik Parkiet