Wronki będą miały swój Uniwersytet Trzeciego Wieku!

W trakcie spotkania omówiono założenia, zgodnie z którymi UTW wejdzie w struktury WOK, ze wsparciem organizacyjnym Fundacji Femina Project. Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet z Wronek. Uniwersytet stanowić będzie nową formę rozwoju różnych form aktywności i pogłębiania wiedzy dla osób w wieku dojrzałym.

Zespół Założycielski utworzyli: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki Mirosław Wieczór, Dyrektor
WOK Michał Poniewski, Prezes Fundacji Femina Project Karolina Bloch oraz Wiceprezes tejże Fundacji Karolina Stróżyńska-Matuszewska. W skład Rady Programowej weszli: Anna Błaszczyk, Magdalena Jans, Krystyna Pawlaczyk, Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński, Janusz Owczarzak, Krzysztof Lis, Tomasz Ziółek, Grażyna Kaźmierczak, Urszula Dąbrowska.

Zgodnie z planem rekrutacja odbędzie się w dniach 11-28.02.2013 r., a uroczystości inauguracyjne 9.03.2013 r.

Źródło: Wroniecki Ośrodek Kultury