Wiadomo, kto dostanie nowy wóz

W 2012 roku jednostki OSP MiG Wronki przeprowadziły łącznie 239 działań ratowniczych, w tym 39 pożarów, 200 miejscowych zagrożeń, 12 działań poza terenem Gminy Wronki i jedno działanie poza terenem powiatu szamotulskiego.

W działaniach tych uczestniczyły następujące jednostki:
OSP Wronki 202 razy,
OSP Chojno 17 razy,
OSP Amica 12 razy,
OSP Jasionna, i OSP Wróblewo oraz OSP Ćmachowo po 7 razy,
OSP Kłodzisko i OSP Rzecin oraz OSP Marianowo po 6 razy,
OSP Wartosław i OSP Lubowo po 4 razy,
OSP Samołęż 1 raz.

Zarząd Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP za 2012 rok, zebrania odbędą się w okresie od 16 lutego do 9 marca 2013 roku.

Zarząd Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach podjął uchwałę w sprawie kolejności wymiany wysłużonych samochodów lekkich marki ŻUK w jednostkach OSP MiG Wronki. W budżecie Gminy Wronki na ten cel Rada MiG Wronki zabezpieczyła środki finansowe w wysokości 70.000zł.

Przyjęto zasadę zgodnie z „Programem Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” przyjętym Uchwałę nr XVI/267/11 Sejmiku Wojewódzkiego Wielkopolski z dnia 28 listopada 2011 roku, iż wymieniane będą w pierwszej kolejności najstarsze żuki, a więc kolejność jest następująca: OSP Samołęż (ŻUK z 1976), OSP Wartosław (ŻUK z 1986), OSP Marianowo (ŻUK z maja 1989), OSP Wróblewo (ŻUK z lipca 1989), OSP Ćmachowo (ŻUK z grudnia 1989).

Zarząd Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach będzie występował o dofinansowanie na ten cel. Omówiono również sprawy związane z organizacją eliminacji gminnych OTWP we Wronkach i organizacją zawodów sportowo-pożarniczych w 2013 roku.