Pamięć i obowiązek!

25 stycznia 2013 r. grupa mieszkańców Wronek uczestniczyła w uczczeniu 68. rocznicy
wyzwolenia naszego miasta spod okupacji hitlerowskiej. Nie zraził Ich kilkustopniowy mróz.
Przybyli pod pomnik na Rynek, aby oddać hołd poległym za wolność Ojczyzny i podziękować
wyzwolicielom.

Pokłon bohaterom tamtych dni oddali kombatanci: prezes Marian Urlewicz i Adam
Wychowałek. Władze miasta reprezentowali: zastępca burmistrza Robert Dorna i radni Sławomir
Śniegowski wraz z Bartoszem Roszakiem oraz Łukasz Majchrzak, inspektor ds. komunikacji
społecznej UMiG Wronki.
Najliczniejszą, bo 28-osobową reprezentację wystawiło Towarzystwo Miłośników Ziemi
Wronieckiej. Pod pomnik przybyli z pocztem sztandarowym w składzie Jerzy Duszyński, Grzegorz
Rudziński i Mateusz Radziwoniuk. Wartę honorową zaciągnęli dwaj harcerze z „Czerwonych
Beretów”- Mateusz Stańko i Kamil Szymkowiak wraz z przedstawicielami TMZW z pochodniami:
Bogdanem Tomczakiem i Bolesławem Mielcarkiem. Na spotkanie dotarło też czworo nie
zrzeszonych mieszkańców.
Po krótkim wystąpieniu burmistrza Roberta Dorny wszyscy uczestnicy capstrzyku zaśpiewali
gromkimi głosami dwie zwrotki hymnu państwowego, a chwilę później delegacje – kombatantów
i władz miasta – złożyły wiązanki kwiatów. Biało-czerwone znicze pod pomnikiem w imieniu TMZW
postawili: Krystyna Klemenska, Marian Radomski, Ryszard Stoebe, Leon Tomczak.
W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku powróciliśmy do swoich zadań, a członkowie
TMZW na spotkanie w restauracji Borowianka. (więcej na www.tmzw.org.pl)

Tekst: Krystyna Tomczak
Foto: Jan Kwaśny, Łukasz Majchrzak