ENEA Operator informuje

15 stycznia ENEA Operator planuje przerwy w dostawie prądu, w godzinach 07:00 ÷ 20:00.

Obszar wyłączony obejmuje:

1. Pożarowo PGR,
2. Hydrofornia,
3. Karolewo,
4. Lubowo wieś.

Źródło: ENEA Operator