Wigilia Wronieckiej Orkiestry Dętej

Spotkanie miało szczególną oprawę, bo oprócz podsumowań, muzycy dali koncert kolęd i zasiedli do świątecznego stołu, przygotowanego przez Wroniecki Ośrodek Kultury.
Prezes orkiestry, Jerzy Śmiłowski podziękował wszystkim za kolejny, bardzo dobry rok, rok jubileuszu 60 lecia orkiestry, a jednocześnie rok sukcesów Wronieckiej Orkiestry Dętej. Prezes podkreślił, że największym sukcesem wronieckiej orkiestry są młodzi adepci dętego muzykowania. To właśnie na młodzież postawiono we wronieckiej orkiestrze i priorytetem w pracy kapelmistrza i instruktorów jest szkolenie młodzieży.

Koncert kolęd podzielono na dwie części. W pierwszej części koncertowali właśnie młodzi muzycy, których w mijającym roku do Wronieckiej Orkiestry Dętej przybyło ponad dwudziestu. Popisom młodych muzyków przysłuchiwali się ich najbliżsi, a więc rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie oraz koleżanki i koledzy. Koncert poprowadził opiekun grupy młodzieżowej, instruktor sekcji instrumentów dętych drewnianych, Jan Adamczewski. Po koncercie grupy młodzieżowej, koncertowali dorośli muzycy wronieckiej orkiestry. Koncertom towarzyszyły brawa i zachwyt widzów. Szczególnie podczas koncertu grupy dziecięco – młodzieżowej, można było zaobserwować na twarzach zebranych uśmiech, radość i dumę z osiągnięć młodzieży.

Na koniec koncertów, prezes orkiestry, Jerzy Śmiłowski, koordynator WOK, Paweł Bugaj, kapelmistrz, Krzysztof Zaremba oraz instruktorzy, Jan Adamczewski, Henryk Rzeźnik i Marek Surdyk złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe
i noworoczne oraz wyrazili nadzieję, że praca z młodzieżą, współpraca rodziców oraz pomoc WOK pozwoli stworzyć we Wronkach silną, młodzieżową orkiestrę dętą.

Tekst – Jerzy Śmiłowski
Zdjęcia – Wroniecka Orkiestra Dęta