O poczekalni ciąg dalszy

Po nagłośnieniu przez nasz portal „delikatnie mówiąc niewystarczającego wyposażenia poczekalni” władze Wronek podjęły kolejną interwencję w sprawie dworca PKP.

W związku z przedłużającym się remontem wronieckiego dworca PKP i napływającymi sygnałami od mieszkańców o braku miejsca, w którym podróżni mogliby schronić się przed zimnem, wiatrem i opadami, jeszcze w październiku burmistrz podjął najpierw telefoniczną, a następnie pisemną interwencję w dyrekcji PKP. Sprawa ta była również poruszana na spotkaniu z przedstawicielami dyrekcji kolei w Poznaniu.

PKP deklarowało udostępnienie dla podróżnych ogrzewanego kontenera od początku grudnia. Obietnica ta została spełniona i w pierwszych dniach bieżącego miesiąca pojawił się zapowiadany kontener.

Jednakże z uwagi na, delikatnie mówiąc, niewystarczające wyposażenie tego pomieszczenia, konieczna była kolejna interwencja w PKP. Zgodnie z ustaleniami, PKP zobowiązały się do poprawienia wyposażenia, dozoru nad kontenerem oraz zapewnienia informacji o istnieniu poczekalni. Ma to nastąpić w najbliższych dniach.

Źródło: Wronki.pl

Wystosowaliśmy również maila do wykonawcy remontu dworca, aby uzyskać odpowiedzi na palące pytania:

1. Czy te pomieszczenie faktycznie jest podstawionym kontenerem dla podróżnych służący jako poczekalnia?
2. Jeżeli nie, to czy i kiedy Jack-Bud podstawi poczekalnię?

Niestety do chwili pisania tego artykułu nie dostaliśmy odpowiedzi…