Informacje o imprezach

W związku z przygotowaniem harmonogramu wydarzeń w mieście i gminie Wronki na styczeń, zwracam się z serdeczną prośbą o przesyłanie informacji o wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp., które Państwo organizują, lub o których wiedzą.

Począwszy od września, staramy się ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji, poprzez podawanie kompletnego wykazu otwartych wydarzeń, w których mogą brać udział – publikowanego w formie plakatu oraz w kalendarzu na stronie www.wronki.pl

W związku z koniecznością opracowania graficznego plakatu, jego wydrukiem i kolportażem, informacje zbieramy do najbliższego piątku – 21 grudnia.
Wystarczy nam podanie tytułu wydarzenia, daty, godziny, miejsca oraz informacji o ew. odpłatności.

Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim Państwu za owocną współpracę w minionym roku i życzę, by rok 2013 przynosił wyłącznie dobre wydarzenia i miłe informacje.

Łukasz Majchrzak – [email protected]
inspektor ds. komunikacji społecznej UMiG Wronki