ENEA Operator informuje

3 grudnia ENEA Operator planuje kolejne przerwy w dostawie prądu, w godzinach 07:00 ÷ 20:00.

Obszar wyłączony obejmuje:

1 .Biezdrowo
2. Pierwoszewo wg ogłoszeń lokalnych

Źródło: ENEA Operator