Nasi strażacy ćwiczyli w Pile

W dniu 26 października 2012 roku zostały przeprowadzone ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Piła Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, w skład której z powiatu szamotulskiego wchodzi OSP Wronki i OSP Pniewy.

O godzinie 6.12 nastąpiło dysponowanie i alarmowanie jednostek wchodzących w skład Kompanii Gaśniczej Piła Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, koncentracja jednostek nastąpiła w JRG 2 PSP Piła, gdzie omówiono założenia do ćwiczeń.

Następnie nastąpił przejazd całej kompanii na teren ćwiczeń, które odbywały się w leśnictwie Podlasie, na terenie Nadleśnictwa Kaczory w okolicy jeziora Jeleniowego. Celem ćwiczeń było przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych i aplikacyjnych sztabu pod kryptonimem „LASY 2012” sił i środków wchodzących w skład Kompanii Gaśniczej Piła Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Sprawdzono praktycznie przygotowanie podmiotów KSRG włączonych w struktury WOO do działań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń na terenach leśnych.

Sprawdzenie umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi WOO. Sprawdzenie gotowości operacyjnej i przygotowania jednostek OSP włączonych do KSRG biorących udział w ćwiczeniach. Sprawdzenie obiegu informacji o zagrożeniu i przebiegu zdarzenia. Sprawdzenie współdziałania sztabu z podmiotami współpracującymi. W ćwiczeniach wzięły udział również służby leśne, Policja, Pogotowie Ratunkowe. Podsumowania ćwiczeń dokonał st.bryg. Ryszard Kamiński Komendant Powiatowy PSP w Pile i bryg. Adam Langner Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

Tekst i zdjęcia – Stefan Kaszkowiak, OSP Wronki