ul. Towarowa pod wodą

Przy wjeździe na ulice towarową, na wysokości siedziby firmy Jessa doszło do dosyć sporego podtopienia.

Wybiła studzienka kanalizacyjna, na to nałożyła się jeszcze woda spływająca z Aleji Wyzwolenia i Nowowiejskiej. Są to bezpośrednie skutki ulewy która przetoczyła się przez miasto. Poziom wody sięga fundamentu budynku, a trzeba dodać, że krawężnik w tamtym miejscu jest stosunkowo wysoki.
Cześć wody przelała się przez betonowy płot oddzielający drogę od torowiska i spływa w dół w kierunku Krzyża.
Do odpompowania wody wezwano w tamte miejsce straż pożarną.
Sądząc jednak po ilości sygnałów, nie będzie to jedyna interwencja strażaków dzisiejszego dnia.