Leś-Tech 2012 – Wywiad z zespołem GROM

Przedstawiamy wywiad z członkami GROM’u, reprezentujących Politechnikę Opolską (Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, specjalność Robotyka i Mechatronika)

Wszystkie roboty wykonane przez inżynierów spełniają warunki kategorii MiniSumo. Owe maszyny to konstrukcje o wymiarach nie większych niż 10×10 cm, nieważące więcej niż 500 gram, oraz poruszające się autonomicznie. Zawody MiniSumo wzorowane są na japońskich walkach Sumo, dlatego walki mini robotów odbywają się na ringach o średnicy 77 cm. Zadaniem robotów jest wypchniecie przeciwnika poza ring.