Kolejne utrudnienia w ruchu

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach informuje, że firma WUPRINŻ S.A. wykonuje prace budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej we Wronkach:

1. na ulicy Działkowej – na dwóch odcinkach:

 • odcinek 1 – w rejonie posesji nr 45 zwężenie jezdni,
 • odcinek 2 – w rejonie stacji gazowej – droga zamknięta całkowicie w godzinach 7.00 – 17.00, prace na tym odcinku prowadzone będą w kierunku od stacji gazowej do ul. Warzywnej,
 • 2. w rejonie oczyszczalni ścieków Zakładu Karnego we Wronkach – Os. Słowackiego, w dniach 19-21.03.2012 r. zamknięty będzie przejazd w drodze na os. Słowackiego w rejonie banku PKO BP,
  3. na ulicy Dworcowej – wznowiono budowę w rejonie posesji nr 42 – zwężenie jezdni,
  4. na ulicy Niepodległości – zwężenie jezdni, zachowany przejazd w jednym kierunku,
  5. w rejonie oczyszczalni ścieków Zakładu Karnego we Wronkach – Os. Słowackiego, w dniach 19-21.03.2012 r. zamknięty będzie przejazd w drodze na os. Słowackiego w rejonie banku BP,
  6. w rejonie Zakładu Karnego we Wronkach – w pasie zieleni pomiędzy ogrodzeniem Zakładu Karnego, a ul. Mickiewicza,
  7. w pasie zieleni między przedsiębiorstwem Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. i ul. Mickiewicza.

  Jednocześnie prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia niedogodności związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.

  W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt – telefon 67 254 56 56.