Zgon – wideo.

Dla wszystkich, którzy nie mogli się doczekać. :)

Dziękujemy Wronieckiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie sprzętu i materiału!