Pamiętacie kolędowanie na rzecz Gruzji?

Kolędowanie na rzecz Gruzji które odbyło się 28 grudnia zeszłego roku było fenomenalnym wydarzeniem. Nie tylko ze względu na to, że samo wydarzenie było organizowane w ekspresowym tempie a mimo to udało się na 6, ale również z powodu rozmiaru darowizny jaką udało się zebrać.

Dzisiaj Ks. Witold Szulczyński, Dyrektor Caritas Gruzja napisał taką oto wiadomość:

„Chciałbym wszystkim Ofiarodawcom podziękować za pieniądze, jakie wpłynęły na nasze konto. Otrzymaliśmy dziś wiadomość z banku, że na nasze konto wpłynęło 3300 euro z akcji w Poznaniu, Wronkach i Chodzieży. W tych niełatwych czasach to dla nas znacząca pomoc i serdecznie za nie dziękujemy.

Postanowiliśmy rozdzielić te pieniądze na najpilniejsze na dzień dzisiejszy wydatki, na kilka różnych projektów:

1. 1 000 euro przeznaczymy na wydatki i potrzeby związane z utrzymaniem 53 dzieci jakie u nas mieszkają. Są to w większości tak zwane „dzieci ulicy” albo dzieci, które przebywały w bardzo trudnych warunkach w tak zwanych domach dziecka.

2. Kolejne 1 000 euro przeznaczamy na zakup lekarstw i pieluch jednorazowych dla naszych najbardziej potrzebujących seniorów, którym ta pomoc jest bardzo potrzebna. Niestety renta czy emerytura w wysokości niecałych 190 zł (przy średnich cenach wyższych niż w Polsce) nie pozwalają bardzo wielu osobom przeżyć ostatnich lat życia w sposób godny.

3. Kolejne 1 000 euro pomoże nam w pokryciu wydatków związanych z prowadzeniem i utrzymaniem pracowni znajdujących się w naszym domu, w których około 300 dzieci każdego dnia ma okazję nauczyć się bardzo konkretnych i przydatnych w życiu rzeczy.

4 . Pozostałe 300 euro przeznaczymy na remont generatora dla szkoły, która znajduje się w miejscowości Kwareli. Do szkoły tej uczęszczają dzieci z bardzo biednych rodzin. Jest to szkoła prowadzona przez prawosławnego Ks. Arcybiskupa Sergieja Czikuriszwili, z którym od wielu lat współpracujemy. Generator ten jest naszą własnością, ale wymaga remontu i te właśnie pieniądze pomogą nam ten remont przeprowadzić.

Jeszcze raz dla wszystkich Ofiarodawców serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!
Z Bogiem
Ks. Witold Szulczyński, Dyrektor Caritas Gruzja”

Źródło: Fanepage Serce dla Gruzji.