Notka po zajęciach z I pomocy dla dzieci

W czwartek 23.02.2012r. na zakończenie ferii w siedzibie Firmy SUKURS we Wronkach zorganizowano spotkanie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. W zajęciach dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy uczestniczyło 18 osób.

Młodzi ludzie dowiedzieli się w jaki sposób powiadamiać służby ratunkowe, jakie prowadzić działania przy utracie przytomności, braku oddechu i pulsu. Oprócz wiedzy teoretycznej odbyły się też zajęcia praktyczne. Każdy miał okazje ćwiczyć działania ratunkowe na fantomie, opatrywać rany, unieruchamiać złamane kończyny lub układać poszkodowanych w pozycji bezpiecznej.

To właśnie zajęcia praktyczne wzbudziły największe zainteresowanie młodych uczestników. Podczas spotkania wszyscy otrzymali też materiały edukacyjne, drobny upominek oraz specjalny dyplom potwierdzający udział w zajęciach. Spotkanie okazało się bardzo udane.

Przedstawiciele Firmy SUKURS uważają, że ciągle jest duże zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i to spotkanie będzie początkiem dalszych działań SUKURSA w dziedzinie popularyzacji zasad ratownictwa przedmedycznego i bezpieczeństwa ogólnego.

Zajęcia dla dzieci z pierwszej pomocy