Jacek Rosada uhonorowany przez "Angorę"

Po raz szósty tygodnik ”Angora” uhonorował najlepsze teksty opublikowane w 2011 roku. Nagrodę Dziennikarską im. Piotra Różyckiego przyznano pięciu osobom.

Dorotę Mękarską z ”Nowin Gazety Codziennej” nagrodzono za reportaż ”Chłopak z Dydni zaśpiewał politycznie”, opowiadający o uczestniku telewizyjnego konkursu, którego jury ostentacyjnie wyśmiało, bo zaśpiewał patriotyczną piosenkę Andrzeja Rosiewicza.

Jacek Rosada z „Gońca Ziemi Wronieckiej” otrzymał nagrodę za reportaż ”Kapliczka wdzięczności”, w którym opisuje pamięć mieszkańców wsi uratowanych przed śmiercią w czasie drugiej wojny przez niemiecką sołtyskę i miejscowego esesmana.

Krzysztofa Strauchmanna z ”Nowej Trybuny Opolskiej” uhonorowano za tekst ”Krawiec elfów”, opowiadający o człowieku z niezwykłą pasją i wyobraźnią kreującym własny świat poza rzeczywistością.

Piotrowi Subikowi z ”Dziennika Polskiego” przyznano nagrodę za artykuł o polskich weteranach wojny afgańskiej, podejmujący temat strat fizycznych i urazów psychicznych, jakie przynosi żołnierzowi służba w wojennym kontyngencie.

Wojciecha Kamińskiego z ”Gazety Krakowskiej” nagrodzono za wywiad z Samuelem i Adą Wellenbergami, będący formą polemiki z tezami głoszonymi przez Jana Tomasza Grossa.

Nagrodę przyznaje kapituła, w której zasiadają: profesorowie Kazimierz Wolny-Zmorzyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jerzy Jastrzębski i Janusz Adamowski (obaj z Uniwersytetu Warszawskiego), a także redaktor naczelny ”Angory” Paweł Woldan i sekretarz redakcji Henryk Martenka.

Nagrodzeni autorzy dostali po 5 tys. zł. (KOZ)

Źródło: press.pl