Wroniecki Alpinista

Dzisiaj w godzinach wieczornych, jeśli nie będzie większych przeszkód pojawi się relacja ze spotkania z Panem Piotrem Rodewaldem. Przypominamy, że jest to jedyny wroniecki Alpinista i Himalaista (zdobył Mont Blanc).