Tradycyjne łamanie się opłatkiem wśród strażaków

W dniu 19 grudnia 2011r., w świetlicy OSP Wronki, odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach, w którym uczestniczyli wszyscy prezesi i naczelnicy jednostek OSP MiG Wronki.

Spotkanie rozpoczęło się od części służbowej posiedzenia Zarządu MG ZOSP RP we Wronkach, podczas którego przekazano druki na walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Część opłatkową spotkania rozpoczął kapelan strażaków MiG Wronki ksiądz Kanonik Paweł Pawlicki od złożenia życzeń dla strażaków i ich rodzin, następnie życzenia złożył Burmistrz MiG Wronki Pan Mirosław Wieczór i Przewodniczący Rady MiG Wronki Pan Ryszard Firlet. Spotkanie upłynęło w miłej świątecznej atmosferze, zaśpiewano wspólnie kolędy.

OSP Wronki