Święto Szkoły na Leśnej

We wtorek 15 listopada w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich odbył się uroczysty apel. Uroczystość łączyła w sobie święto szkoły, Święto Niepodległości oraz uhonorowanie szkoły prestiżową nagrodą im. Hipolita Cegielskiego.

Oprócz uroczystości wręczenia na ręce pani dyrektor Grażyny Gromadzińskiej-Kopras, świętowano dzień patrona – Powstańców Wielkopolskich oraz obchodzone kilka dni wcześniej Święto Niepodległości. Na zaproszenie szkoły przybyło wielu gości.

Jednymi z najważniejszych gości, którzy przybyli na tę uroczystość byli, syn inicjatora powstania szkoły – Alojzego Cieszkowskiego, córka pierwszego dyrektora tejże placówki – Wacława Napierały, absolwenci szkoły z lat 50-tych oraz Bractwo Kurkowe, które wzniosło budynek szkoły.

Po powitaniu gości przez panią dyrektor oraz pana wicedyrektora Roberta Dornę, prowadzącego całą uroczystość. Pierwszoklasiści z gimnazjum, liceum oraz technikom złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, aby oficjalnie zostać przyjętymi w poczet uczniów. Słowa aktu ślubowania czytała pedagog szkoły, pani Krystyna Tomczak. Następnie, prezes towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej Paweł Bugaj podziękował uczniom i nauczycielom szkoły za włączenie się w akcję rewitalizacji cmentarza ewangelickiego w Wartosławiu.

Najważniejszym momentem apelu było wystąpienie Zygmunta Szorcza, nie tylko absolwenta szkoły z lat 50-tych, ale również członka kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Po podniosłym wystąpieniu, wręczył na ręce pani Barbary Woźniak i panu Marka Wójtowskiemu, statuetki im. Hipolita Cegielskiego. Dziękując za ich długoletnią pracę pedagogiczną. Kapituła tego wyróżnienia przyznaje je za znaczące osiągnięcia w dziedzinie pozytywistycznej „w pracy u podstaw”. Kolejną osobą wyróżnioną była szkolna bibliotekarka Justyna Roszak, która otrzymała Medal Młodego Pozytywisty. Medale im. Hipolita Cegielskiego za znaczne osiągnięcia w nauce przyznano uczniom: Lilianie Karzkowiak, Marcie Gromadzińskiej, Kindze Judek, Rafałowi Gamułkiewiczowi, Mikołajowi Brzeźniakowi i Kacprowi Bąkowi. Specjalnym wyróżnieniem Lidera Pracy Organicznej została uhonorowana dyrektorka szkoły, pani Grażyna Gromadzińska–Kopras.

W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście. Wiele ciepłych słów o szkole, uczniach, ich osiągnięciach nie szczędzili, przewodniczący rady rodziców Jerzy Śmiłowski, posłowie Stanisław Kalemba i Zygmunt Ajchler, jednak najważniejsze słowa wypowiedział przedstawiciel Starostwa Powiatowego – Ludwik Błajet, że w przyszłym roku wzbogaci się ona o nową pracownię komputerową. Co najbardziej może cieszyć uczniów z technikum informatycznego. Ostatnią częścią uroczystości był pokaz zdolności artystycznych uczniów ze Szkoły na Leśnej, którzy pod czujnym okiem pani Ilony Fudali, zagrali koncert wzbogacony o kilka mądrych zdań. Na zakończenie, pan Robert Dorna oznajmił bardzo smutną wiadomość dla uczniów… niestety lekcje zostały zawieszone.

Karol