Protest mieszkańców Stróżek

18 maja został złożony protest mieszkańców Stróżek przeciw III wariantowi wronieckiej obwodnicy. Przedstawiamy jego treść: Link