Niecodzienna uroczystość na Borku

W najbliższy poniedziałek o godzinie 11:00 na Borku odbędzie się niecodzienna uroczystość – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej oczyszczalni ścieków. Jest to symboliczne rozpoczęcie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”, na który Wronki zdobyły unijne dofinansowanie w wysokości blisko 38 milionów złotych.

Wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w tej historycznej chwili i naocznie przekonać się, jaka jest zawartość metalowej tuby, która zostanie wmurowana na placu budowy oraz zdobyć informacje o powstających tam obiektach, zapraszamy do udziału.

Przedmiotem największego w historii Wronek projektu inwestycyjnego jest budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego w mieście i gminie Wronki oraz wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków. W ramach projektu wykonane zostaną:

  • około 4 510 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
  • około 4 440 m kanalizacji ogólnospławnej,
  • około 5 360 m kanalizacji sanitarnej tłocznej,
  • około 1 900 m renowacji kanałów,
  • 7 przepompowni ścieków,
  • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
  • wraz z robotami towarzyszącymi.

    Efektem projektu będzie znaczne uporządkowanie gospodarki ściekowej miasta i gminy Wronki, poprawa warunków sanitarnych mieszkańców oraz zmniejszenie stanu zanieczyszczania środowiska, w tym znaczące polepszenie stanu rzeki Warty. Do nowej oczyszczalni ścieków zostanie podłączonych ponad 10 tys. mieszkańców. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach.